Aktiviteter

Vores aktivitets- og dagcenter "Solstrålen" er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere samt frivillige, grupper og enkeltpersoner.

Det er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere samt frivillige, grupper og enkeltpersoner med et ønske om at benytte centret og tage aktiv del i og have medindflydelse på centrets liv og aktiviteter.

Du har frit valg i forhold til at deltage i en eller flere aktiviteter. Dog kræver enkelte aktiviteter tilmelding på grund af deltagerbegrænsning eller i forhold til bestilling af servering.

Faste aktiviteter i dagcentret

  • Stolegymnastik – Mandage kl. 10:00 – 10:30
  • Onsdagsbanko –  Kl. 14:00 – 15:30 (Spilleplader koster 10 kr. pr stk. der er mulighed for at købe kaffe og kage)l.
  • Asebo børnehaven kommer og besøger beboerne på plejehjemmet 1 gang i måneden
  • Gudstjeneste afholdes 1 gang i måneden om torsdagen kl. 14:00
  • Besøgshunden fra Tryg fonden kommer hver 14. dag om fredagen i Solstrålen kl. 10:00-11:15 

 

Dagcenter Solstrålen på Plejecenter Rosengården
mobil 30 71 38 57

AktivSammen 60+ kunne måske også have din interesse

AktivSammen er et tværgående projekt, der er tilknyttet Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen i Vejle Kommune. Det er målrettet seniorer og mennesker med funktionsnedsættelse.