Fag­ligt

Når du er inde på siden:
Under "Behandlingssted eller plejeenhed" vælg "Hjemmepleje hjemmesygepleje og plejehjem, Ældretilsynet" - derefter "Kommune"

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Rapporter fra samme behandlingssted eller plejeenhed erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version. Fliser