Om Ro­sen­går­den

Hver afdeling har sin egen medarbejdergruppe tilknyttet.

Personalesammensætningen består af  social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og husassistenter, desuden er der tilknyttet en sygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut på tværs i huset.

Medarbejderne fra dagcentret SOLSTRÅLEN har tæt kontakt til afdelingerne. 
Vi fungerer som uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Specielt for Rosengården

På Rosengården arbejder vi efter Eden Alternative® konceptet, som er udviklet af den amerikanske læge Bill Thomas, og som går ud på at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Vi lægger derfor lægger vægt på
• At beboerne og deres familie oplever stedet som deres hjem
• At vi fjerner os fra institutionstanken mest muligt
• At beboerne har reel medindflydelse
 
De tre plager afhjælpes ved at

 • Opbygge venskaber mellem beboere og medarbejdere, dyr og børn
 • Opbygge udviklende og stimulerende omgivelser, hvor alle sanser tilgodeses gennem dufte, smagsoplevelser, musik, kropsmassage, hjemlige omgivelser, 
   planter og inspirerende udsmykninger.
 • Udøve udviklende og spontane aktiviteter – gerne med humoristisk islæt. Nedbryde rutiner og afprøve noget nyt og anderledes – tag en chance, grib nuet
  og se hvad der sker!  Hvis noget ikke virker – så er det et signal om at gøre noget andet.
 • Skabe mening og øge den enkelte beboers selvværd gennem størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, hjemmets indretning og dagligdagens  
  gøremål.
 • Inddrage beboerens stærke sider, samt at give ærlig og velment anerkendelse og omsorg til den enkelte.

Dyr
Som led i Eden- og Fisk-tankegangen har vi en del dyr i huset -  kat, nymfeparakitter og et par zebrafinker.
Medarbejderne har jævnligt deres hunde med på arbejde og pårørende og gæster er ligeledes velkommen til at tage deres hunde med.