Om Ro­sen­går­den

Hver afdeling har sin egen medarbejdergruppe tilknyttet.

Personalesammensætningen består af  social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og husassistenter, desuden er der tilknyttet en sygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut på tværs i huset.

Medarbejderne fra dagcentret SOLSTRÅLEN har tæt kontakt til afdelingerne. 
Vi fungerer som uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Specielt for Rosengården

På Rosengården arbejder vi efter Eden Alternative® konceptet, som er udviklet af den amerikanske læge Bill Thomas, og som går ud på at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Vi lægger derfor lægger vægt på

 • At beboerne og deres familie oplever stedet som deres hjem
 • At vi fjerner os fra institutionstanken mest muligt
 • At beboerne har reel medindflydelse

De tre plager afhjælpes ved at

 • Opbygge venskaber mellem beboere og medarbejdere, dyr og børn
 • Opbygge udviklende og stimulerende omgivelser, hvor alle sanser tilgodeses gennem dufte, smagsoplevelser, musik, kropsmassage, hjemlige omgivelser, 
   planter og inspirerende udsmykninger.
 • Udøve udviklende og spontane aktiviteter – gerne med humoristisk islæt. Nedbryde rutiner og afprøve noget nyt og anderledes – tag en chance, grib nuet
  og se hvad der sker!  Hvis noget ikke virker – så er det et signal om at gøre noget andet.
 • Skabe mening og øge den enkelte beboers selvværd gennem størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, hjemmets indretning og dagligdagens  
  gøremål.
 • Inddrage beboerens stærke sider, samt at give ærlig og velment anerkendelse og omsorg til den enkelte.

Dyr

Som led i Eden- og Fisk-tankegangen har vi en del dyr i huset -  kat, nymfeparakitter og et par zebrafinker.
Medarbejderne har jævnligt deres hunde med på arbejde og pårørende og gæster er ligeledes velkommen til at tage deres hunde med. 

 

 • Rosengårdens Værdigrundlag

  • Vi sætter mennesker i centrum og møder beboerne individuelt med værdighed og respekt.

  • Vi lægger vægt på, at beboerne oplever tryghed, nærvær og fællesskab

  • Beboernes liv her på stedet skal tage udgangspunkt i det liv, de havde før

  • Beboerne inddrages i beslutninger omkring det fælles liv, der er i afdelingen

  • Beboerne har mulighed for at vælge og fravælge aktiviteter

  • Vi forventer, at den enkelte – såvel beboer som medarbejder - selv tager ansvar.

  • Medarbejderne støtter beboerne i, at leve livet

  • Medarbejderne inspirerer beboerne til at deltage i daglige gøremål

  • Vi arbejder efter Eden Alternative® konceptet, som går ud på at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt beboerne.

  • Vi vægter de værdier, der var i højsæde på alderdomshjem og plejehjem i gamle dage. Disse værdier tilføres nytænkning og kreativitet, så beboere og medarbejdernes trivsel er i højsædet.

  • Beboerne skal igen føle sig værdsatte og værdifulde, og medarbejderne skal føle stolthed og glæde ved deres arbejdsplads.